39. jednání ZO ze dne 1.2.2018

Obsah a časový rozvrh nahrávky je součástí videa. Máte tedy možnost najít si pouze část, která Vás zajímá a tu si v klidu poslechnout.
 
Volba orgánů obce, Výbor betonárna, Audit rekonstrukce SD, Odchodné pro odstupujícího starostu,...
aneb 
... jak jsme se nedomlouvali dopředu ..., 
... jak jsme se sami zvolili do placených funkcí ...,
... na to nebudu odpovídat ...,
... mě plynou peníze od jinud ...,
 
... kdo lže, ten krade...
Tentokráte opravdu bohatý program.

 

38. jednání ZO ze dne 19.12.2017

Obsah a časový rozvrh nahrávky je součástí videa. Máte tedy možnost najít si pouze část, která Vás zajímá a tu si v klidu poslechnout.
Tentokráte hlavním bodem byl Rozpočet na rok 2018, ale i další zajímavá témata.

37. jednání ZO ze dne 23.11.2017

Obsah a časový rozvrh nahrávky je součástí videa. Máte tedy možnost najít si pouze část, která Vás zajímá a tu si v klidu poslechnout.
STAROSTA J.KAPPEL OZNÁMIL REZIGNACI poté, co zastupitelstvo obce neschválilo návrh na odvolání starosty obce, kdy pro odvolání byli 3 zastupitelé, proti 1 a 4 se zdrželi, oznámil starosta obce svou rezignaci na funkci starosty obce k 31.12.2017 s opravdu zvláštním odůvodněním. Kdo by však očekával alespoň "kapku" sebereflexe bude asi zklamán.

36. mimořádné jednání ZO ze dne 9.11.2017

Obsah a časový rozvrh nahrávky je součástí videa. Máte tedy možnost najít si pouze část, která Vás zajímá a tu si v klidu poslechnout.
Ten, který tak urputně obhajuje a brání společnost České štěrkopísky, a zároveň nás informuje o jejich dalších krocíh není zástupce společnosti, ale náš starosta obce!!! Z jakého důvodu tak činí, nechť ať si každý dovodí sám.

35. jednání ZO ze dne 19.10.2017

Obsah a časový rozvrh nahrávky je součástí videa. Máte tedy možnost najít si pouze část, která Vás zajímá a tu si v klidu poslechnout.
Jednání bylo panem starostou přerušeno na 15 min a poté ještě proběhla diskuse k dopisu p. Zemana starosty obce Herink.

34. jednání ZO ze dne 21.9.2017

Obsah a časový rozvrh nahrávky je součástí videa. Máte tedy možnost najít si pouze část, která Vás zajímá a tu si v klidu poslechnout.

Schvalování Místního referenda v otázce betonárny v Dobřejovicích.

33. jednání ZO ze dne 14.9.2017

Obsah a časový rozvrh nahrávky je součástí videa. Máte tedy možnost najít si pouze část, která Vás zajímá a tu si v klidu poslechnout.

28. jednání ZO ze dne 16.2.2017

Obsah a časový rozvrh nahrávky je součástí videa. Máte tedy možnost najít si pouze část, která Vás zajímá a tu si v klidu poslechnout.
 
 

22. jednání ZO ze dne 18.7.2016

Obsah a časový rozvrh nahrávky je součástí videa. Máte tedy možnost najít si pouze část, která Vás zajímá a tu si v klidu poslechnout.

19. jednání ZO ze dne 28.4.2016

Obsah a časový rozvrh nahrávky je součástí videa. Máte tedy možnost najít si pouze část, která Vás zajímá a tu si v klidu poslechnout.

18. jednání ZO ze dne 24.3.2016

Obsah a časový rozvrh nahrávky je součástí videa. Máte tedy možnost najít si pouze část, která Vás zajímá a tu si v klidu poslechnout.

17. jednání ZO ze dne 25.2.2016

Obsah a časový rozvrh nahrávky je součástí videa. Máte tedy možnost najít si pouze část, která Vás zajímá a tu si v klidu poslechnout.

16. jednání ZO ze dne 28.1.2016

Obsah a časový rozvrh nahrávky je součástí videa. Máte tedy možnost najít si pouze část, která Vás zajímá a tu si v klidu poslechnout.

15. jednání ZO ze dne 17.12.2015

Obsah a časový rozvrh nahrávky je součástí videa. Máte tedy možnost najít si pouze část, která Vás zajímá a tu si v klidu poslechnout.

14. jednání ZO ze dne 19.11.2015

Obsah a časový rozvrh nahrávky je součástí videa. Máte tedy možnost najít si pouze část, která Vás zajímá a tu si v klidu poslechnout.