Kulturní a společenské centrum

16.02.2016 14:55

Návrh realizace (výstavby) vlastního Kulturního a společenského centra v Dobřejovicích - předkladatel M. Sklenář (Kulturní a společenské centrum DOBŘEJOVICE-2.pdf (1043611))

Návrh vychází ze základních předpokladů:

  1. Na vlastním pozemku obce
  2. Výstavba vlastního objektu s možností využití dotačních titulů z fondů EU a financování z obecního rozpočtu
  3. Přesun stávajícího dětského hřiště do prostoru parčíku
  4. Spojení kulturního, společenského a sportovního vyžití v centru obce
  5. Investice obce bez závazků třetím stranám (pronájem) a trvalá udržitelnost projektu požadovaná EU
  6. Projekt na míru bez omezujících kompromisů, který zohledňuje všechny potřeby obce (sport, kultura, technické zázemí) co do velikosti a užitnosti objektu.

Vnitřní dispozice je pouze návrhem předkladatele a je možné ji změnit.

 

A JAK TO VLASNĚ BYLO?

Na 16. řádném jednání ZO Dobřejovice dne 28.1.2016 byl předsedajícím předložen návrh na řešení kulturního a společnského centra v Dobřejovicích v následujícím znění:

Pronájem budovy č.p. 44 (prodejna Moderní kuchyně) na dobu 15 - 25 let za měsíční nájemné 35 000,- Kč. Dále by bylo nutné provést investici do menších stavebních úprav v tabulkové hodnotě 1 600 000,- Kč + dovybavení budovy mobiliářem. Zároveň p. Kappel předložil studii využitelnosti budovy (viz.:spol.dum 1.pdf (248078),spol.dum.pdf (260872),Image.jpg (1073766)).

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi důležité rozhodnutí, které by mělo mít alespoň základní vazbu na strategický plán rozvoje obce a s ohledem na finanční náročnost předloženého návrhu jsem navrhl vyřadit projednávání tohoto bodu z 16. jednání ZO a to konkrétně z těchto důvodů:

1. Předsedající porušil ustanovení schváleného jednacího řádu v bodě 3. článku 4., když nepředložil zastupitelstvu obce materiály týkající se tohoto bodu v předepsané lhůtě min. 7 dní před jednáním ZO. Podklady poslal předsedající zastupitrelům e-mailem (24.1.2016) 4 dny před jednáním a samotná prohlídka objektu proběhla (26.1.2016) 2 dny před jednáním ZO.

2. Vzhledem k rozsahu nákladů, které návrh pana Kappela obsahuje ( v min. rozsahu 15 let x 35 000,- Kč měsíčně = 6 300 000,- + náklady na přestavbu 1 600 000,-, což je celkem 7 900 000,-) je takto ukvapené rozhodnutí bez širší diskuse a předložení dalších návrhů pouze nesmyslné zvyšování nákladů obce.

Návrh na vyřazení bodu z jednání programu nebyl schválen. Místo toho se v zápise dočtete, že zastupitelé měli dostatečný prostor posoudit všechny aspekty návrhu p. Kappela a to za dva dny před konáním ZO! 

K dokreslení celé situace zde předkládám audiozáznam z 16. jednání ZO k tomuto bodu (v čase 00:25:00 - 01:57:27 audiozáznamu).

Mé vyjádření k celé věci:

Domnívám se, že debata nad projekty, které jsou v  investičním rozsahu cca 8 mil. Kč a především významně ovlivňují a zavazují další volená zastupitelstva (15 - 25 let) by měla probíhat mnohem šířeji, za účasti veřejnosti a především s hledáním dalších možných řešení. Zcela se neztotožňuji s postupem p. Kappela (starosty) a p. Krejčího (místostarosty), kdy své vlastní (zásadní) návrhy předkládají na poslední chvíli a vystavují zastupitele do stavu rozhodnutí pod časovým tlakem, a považují diskusi nad takovými návrhy na jednání ZO za dostatečná. 
Na základě výše uvedeného jsem přednesl návrh usnesení, kdy ZO zavazuje starostu obce svolat veřejné projednávání záměru vybudování kulturně společenských prostor v obci. Věřím, že i Vás tato problematika zajímá a tohoto setkání se zúčastníte. Zároveň můžete přinést své návrhy, případně poznatky, které mohou být zohledněny v hledání toho nejlepšího řešení pro všechny občany Dobřejovic.
Zpět

Jaký je Váš názor na "Kulturní a společenské centrum"

Datum 26.02.2016

Vložil občan89

Titulek Kulturní a společenské centum

Odpovědět

Dobrý den pane Sklenáři,
v prvé řadě Vám chci poděkovat a podpořit Vás ve vašem úsilí a práci, kterou děláte jako zastupitel pro občany Dobřejovic a hlavně za otevřenou komunikaci. Tohle tady přesně chybělo a jsem rád, že se mohu touto formou zapojit do diskuze.
K tématu- obecně si myslím, že by obec měla usilovat o vybudování vlastního kulturního centra, které by mělo odpovídat potřebám občanů a které by zároveň zvýšilo "kulturní kredit" obce.
Nevím sice konkrétně, jaké možnosti nabízí zmiňované prostory objektu bývalých kuchyní , ale tento prostor je docela malý a nemyslím si že by to byl vhodný objekt pro nějaké kulturní či společenské centrum. Líbí se mi Vaše vize.
Děkuji

Datum 21.02.2016

Vložil beruna75

Titulek kulturní centrum

Odpovědět

Dobrý den,moc se mi líbí Váš návrh na vybudování kulturního centra....pokud bude nějaké veřejné zasedání ,přijdu Vás ráda podpořit...

Datum 23.02.2016

Vložil admin

Titulek Re: kulturní centrum

Odpovědět

Dobrý den, děkuji za Váš názor. Stanovení termínu veřejného projednávání je součástí programu jednání ZO, které se uskuteční tento čtvrtek od 18,00 v budově OU. Samozřejmě budu o schváleném termínu veřejného projednávání informovat na těchto stránkách. Všichni registrovaní uživatelé dostanou informaci emailem. Registrovat se můžete prostřednictvím formuláře na úvodní straně (vlevo, sekce NOVINKY). Krásný den M. Sklenář

Anketa

Myslíte si, že by obec měla vybudovat vlastní společenské centrum než jít do pronájmu?

Celkový počet hlasů: 244